Contractor ေတြကိုအေထာက္အကူျပဳနိုင္မယ့္ Builk Myanmar

It ပိုင္း (သို႔မဟုတ္) Digital ပိုင္းေတြ ေခတ္စားေနတဲ့ေခတ္မွာ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မွဳနဲ႔ Management ပိုင္းကို နည္းစနစ္က်က် လုပ္နိုင္ဖို႔အတြက္ Builk Myanmar က ကူညီေပးနိုင္ပါတယ္ ။  Builk Software က Construction လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားနဲ႔ Contractor ေတြအတြက္ပိုျပီးအသုးံ၀င္ေစမယ့္ Software ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

Construction တစ္ခုရဲ႕ Management ပိုင္းကေနစျပီး Construction ရဲ႕ Project တစ္ခုလုးံကိုတိက်မွန္ကန္စြာနဲ႔ အက်ိဳးရွိမယ့္ အခ်ိန္ေတြကို အေလအလြင့္မရွိေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးနိုင္မယ့္ Software တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္ ။Website ျဖစ္တဲ့အတြက္ Builk ကိုအသုးံျပဳရန္ လြယ္ကူေစပါတယ္ ။

Builk Myanmar

 

ေရွးသမရိုးက်အတိုင္း စာရင္းေတြနဲ႔ Report ေတြကို စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနမယ့္အစား Digital စနစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲျပီး အခ်ိန္ကုိအက်ိဳးရွိစြာ အသုးံခ်လိုက္ပါ  ။ Construction တစ္ခု လုပ္ေတာ့မယ္ ဆို ရင္ Project ကိုစဆြဲ မယ္ သုးံစြဲမယ့္ Charges ကိုလည္းပုံေသတစ္ခုအေနနဲ႔ Target ထားမယ္ ……….. Construction ထဲမွာ ရွဳံးေနျပီဆိုပါစုိ႕ ဘယ္ေနရာမွာ ရွဳးံေနလည္းအတိအက်သိဖို႔ဆိုတာ လြယ္ ကူတဲ့ကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ………ကဲ ဒါေပမယ့္ ခုေတာ့ Builk Myanmar ရွိလာျပီဆိုေတာ့ ဒါေတြကိုစိတ္ပူစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။

လူၾကီးမင္းရဲ႕  လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ Target ထားထားတဲ့ ေငြ amount ထက္ ပိုျပီးကုန္ေနတယ္ …ဘယ္ေနရာမွာပိုသုးံထားမိလဲ ??

….အဲ့ဒါေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ သိရွိနိုင္တယ္ ( စကၠန္႕ပိုင္းအတြင္းေပါ့ ) ….ဒါကေတာ့ Construction သမားေတြအတြက္ အသုးံ၀င္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေလးတစ္ခုကို ေျပာျပထားတာျဖစ္ပါတယ္ က်န္တဲ့ ေကာင္းကြက္ေတြကေတာ့အမ်ားၾကီးရွိေနပါေသးတယ္ ။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပိုျပီး စနစ္က် ေစ မယ့္ Builk Myanmar

 

Builk Myanmar ကContractor ေတြကိုဘယ္လိုအကိ်ုဳးျပဳေစမွာလည္း

-လူၾကီးမင္းတုိ႔ရဲ႔ Construction ထဲက Workflow ေတြပိုျမန္လာေစမယ္ ၊ အရင္ကထက္ပိုျပီး စနစ္က်လာမယ္

-Report System ေတြကိုလည္းအခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီသိရွိလာမယ္

-အရွံဳးအျမတ္စာရင္းေတြကိုလည္းတိတိက်က်နဲ႔ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္တိုင္းမွာ လိုအပ္သလို ထုတ္ၾကည့္နိုင္မယ္

– ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္မယ္

-Paperless ကိုလည္းေလွ်ာ့ခ် ေပးနိုင္မယ္

-Company Profile ကိုလည္း SEO မွာထည့္ေပးထားမွာမို႔လို႔  Website မွာအလြယ္တကူရွာေဖြေတြ႔ရွိနိုင္မယ္……စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္………………………

အပိုေငြကုန္က်မွဳနဲ႔ management ပိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ပါ

 

Management ပိုင္းမွာေရာဘယ္လိုအားသာခ်က္ေတြရွိလဲ ?

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳမွာေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥေတြကို Management က်က်ကိုင္တြယ္နိုင္မွဳကလည္း အရွဳးံအျမတ္ေပၚမွာမူတည္ေနပါတယ္ ။ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွုေတြကုိ ကိုယ့္ရဲ႔လုပ္ငန္း အခ်က္အလက္ေတြေပၚကိုးကားျပီး ဆုးံျဖတ္ခ်င္တယ္ …..စာရင္းေတြ ၊ Report ေတြကိုစာရြက္စာတမ္းေတြအမ်ားၾကီး ထက္ဆိုင္ရင္ကိုယ့္အတြက္အသုးံ၀င္ေစမယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ တိတိက်က် လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ….. လြယ္ပါတယ္ ဒီျပႆ ေတြကို Builk Software ရွိေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကိုလည္းအက်ိဳးက်ိဳးရွိရွိ အသုးံခ်နိုင္မယ္ တိက်တဲ့အေျဖကိုလည္း ရရွိမယ္ ။  ကဲဒါဆိုရင္ေတာ့ လူၾကီးမင္းရဲ႕ Construction Project တစ္ခုလုးံကို အပိုေငြကုန္က်မွဳကိုလုးံ၀ မရွိေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး လူၾကီးမင္းရဲ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုးံကို Builk Myanmar နဲ႔ Digital စနစ္သို႔ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ ။

လူၾကီးမင္းတို႔ရဲ႔ Construction လုပ္ငန္းတစ္ခုလုးံကို Builk Myanmar နဲ႔ Digital စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ ဖို႔စိတ္၀င္စားတယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ Builk Myanmar ရုံးမွာ အပတ္စဥ္ Workshop ေလးျပဳလုပ္ေနပါတယ္ ။

Workshop ရွိတဲ့ရက္ ကေလးေတြကို Builk Myanmar ရဲ႔ Page မွာ ေၾကာ္ျငာေလးေတြတင္ေပးပါတယ္ ။ တက္ေရာက္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိရင္ေတာ့ Register ေလးသြင္းျပီး တက္ေရာက္ဖို႔ကိုလည္းဖိတ္ေခၚပါတယ္ ။

အမွတ္ ၁ ၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊
ေရႊဂုံတုိင္ Excel Tower ေရွ့ ၊ ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္
ဗဟန္းျမဳိ ့နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမဳိ ့

09 250 348 350 , 09 794 211 572သုိ ့ ဆက္သြယ္၍လည္း Builk Myanmar အ ေၾကာင္းကိုအေသးစိတ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္ ။

About the author