Construction Safety Equipment

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လုပ္သား မ်ား အတြက္ အသက္ေစာင္႔ အေဖာ္ျဖစ္ေသာ  Construction Safety Equipment မ်ားကို ႔ မျဖစ္မေနသံုးစြဲဲသင္႔ ပါတယ္။

Safety Helmet

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားအေနနဲ႕ လုံျခဳံေရး ဦးထုပ္ေတြ ကို Site အတြင္း ဦးေခါင္းအတြက္ မေတာ္မဆမႈေတြ ကာကြယ္ဖို႕ အသုးံျပဳ သင့္ ပါတယ္ ။

White – Engineers , Supervisors , Managers  and Foreman

Red     – Fire Fighters

Blue    – Electricians , Carpenters and other Technical Operators

Yellow – Labourers and Earth Moving Operators

Brown  – Welders and Workers with High Heat Application

Green   – Safety Officers

Grey     – Site Visitors အတြက္ပဲ  ျဖစ္ပါတယ္ ။  ျမန္မာနိုင္ငံ က Site ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ဂရုတစ္ိုက္ အေ၇ာင္ ခြဲျပီး ဝတ္ဆင္တာမ်ိဳး မရွိပါဘူး ။

လံုျခံဳေရးအတြက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ safety helmet မ်ားကလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဦးေခါင္းထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ား  ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

Dust mask

Dust Mask

အသက္ရွဳ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ကာကြယ္မွဳ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အနံ႔သက္ ဆိုးနဲ႔ တျခားေသာ ေရာဂါ ပိုးမ်ားကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသင္႔ ပါသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွ ဖုန္မွဳန္႔ မ်ား စက္ရံုမ်ားအတြင္းမွ ဓါတုေဗဒေဆးအမွဳန္႔မ်ား ၊ ေဆးရည္ရနံ႔ မ်ား ၊အမိွဳက္မ်ား မီးေလာင္ရာ မွ ထြက္လာေသာ အဆိပ္ေငြ႔ မ်ား ကာကြယ္ဖို႕အတြက္  Dust Mask ကို အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္ ။ 

Safety Vest

 

Safety Vest

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ သတိလက္လြတ္နဲ႕အလုပ္လုပ္မိရင္ ၊ အထက္ျမင့္ေတြတက္တဲ့အခါေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ Safety Vest ေတြကိုဝတ္ ဆင္ျပီးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္  ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ေလးလံတဲ့ပစၥည္းကိရိယာေတြ operated လုပ္တဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက လုပ္သားအခ်င္းခ်င္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းျပီး မေတာ္မဆ မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ ပါ ။

Safety Boot

Safety Boots

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ Safety Boots ေတြကို အသုးံျပဳျခင္းျဖင့္ ဆူးေျငာင့္မ်ားနွင့္ ေျခေထာက္ေပၚထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစမယ့္ အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္ ။ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး Boot ဖိနပ္ေတြဟာ အေတာ္ေလးၾကာရွည္ခံျပီး အၾကမ္းခံနိုင္တဲ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး Site ေတြမွာမိမိတို႕ ရဲ႕ေျခေထာက္ေတြကိုကာကြယ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားေတြ အတြက္ Safety Boot ေတြကိုစဥ္းစားတဲ့အခါ  ျမန္ဆန္ဖို႕ အတြက္ေပါ့ပါးျပီးေဘးကင္းလုံျခဳံေစမယ့္ Boot မ်ိဳးကုိေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္ ။Gumboot ေတြက ေဘးကင္းလုံျခဳံတဲ့အျပင္ ဒဏ္ရာရမႈကိုလည္း ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္ ။

Safety Harness

Safety harness

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ထဲ မွာ အျမင့္ေတြတက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈ ရွိရပါမယ္။ အျမင့္မွာလုံျခဳံစိတ္ခ်စြာအလုပ္လုပ္နိုင္ဖို႕ အတြက္ ကာကြယ္ေရးၾကိဳးေတြ  ဝတ္စုံေတြဝတ္ဖို႕ လည္းလိုအပ္ပါတယ္ ။ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႕ လည္းSite ထဲ မွာ အလုပ္ဆင္းတဲ့အခါ စည္းစနစ္တက်နဲ႕  Safety ေတြကိုဝတ္ဆင္ဖို႕ လိုပါတယ္ ။  အျမင့္တက္တဲ့အခါမွာလည္း အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းေတြအတြက္ က်ြမ္းက်င္မႈ မရွိတဲ့အလုပ္သမားေတြနဲ႕ Site ထဲကဝန္ထမ္းေတြ ေဘးကင္းဖို႕အတြက္ လုံျခံဳမႈအားနည္းေနတာမ်ားပါတယ္ ။

Safety Face Shield

Face shield

Grinding လုပ္ငနး္ မွာ မေတာ္တဆ မွု ျဖစ္ပြါး ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုး လုပ္ငန္းထဲ ပါ ၀င္ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Grinding တိုက္ ရာတြင္ လူ ၏ ေပါ႔ ေလ်ာ႔ မွု ကြ်မ္းက်င္ မွဳ အားနည္း မွု ေၾကာင္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စက္၏ မေတာ္တဆ ခ်ိဳ႔ယြင္းမွဳေၾကာင္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း အခ်ိန္ မေရြး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အႏၱရာယ္ ၾကံဳေတြ႔ ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ Grinding လုပ္ငန္း မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အတြက္ ေတာ႔ Grinding Face Shield က အေကာင္းမြန္ ဆံုး အေဖာ္ ျဖစ္ေနမွာပါ ။ အခ်ိဳ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေတာ႔ Face Shield မ်ားအစား သာမန္ မ်က္မွန္မ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကတာကို ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ ။ သာမန္ မ်က္မွန္မ်ားဟာ Grinding တိုက္ ရာတြင္ ထြက္လာေသာ မီးစ အမွဳန္မ်ားကို မ်က္လံုးထဲ မ၀င္ေအာင္ကာကြယ္ႏို္င္ေသာ္လည္း လူ ၏ အႏူးညံ႔ ဆံုး အစိတ္အပိုင္းထဲ ပါ၀င္ေသာ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးကို ကာကြယ္ ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး ။
Grinding လုပ္ငန္း တိုင္းေဘးကင္းေစဖို႔ Face Shield သံုးဖို႔ မေမ႔နဲ႔ေနာ္။ 

Harness & Lanyard

Safety Harness + Lanyard

အေဆာက္အဦအျမင္႔ ပိုင္းအေျခ အေနတြင္ လုပ္ငန္းခြင္  မေတာ္တဆ ျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ အေျခ အေနမွာ 90% ေလာက္ထိ မ်ားျပားမွာကို ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရး အတြက္႔ PPE ၀တ္စုံမ်ားကို အျပည္႔ အစံု ၀တ္၍ သာလုပ္ငန္းခြင္၀င္သင္႔ ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္သုံုး PPE မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လညး္ အရည္ေသြးကို အဓိကထားထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ Harness + Lanyard မ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္သင္႔ပါတယ္။ Harness + Lanyard မွာ႔ အျမင္႔ ပိုင္းမွ ၾကိဳးႏွင္႔ တြဲေလာင္းဆြဲ ၍ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိက က် ေသာ PPE ျဖစ္ပါတယ္၊ Harness ကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူ ရာတြင္အသံုးျပဳမည္႔ Weight ႏွင္႔ ၾကိဳး ၏ ခံ ႏိုင္ရည္ကိုသာ ေသခ်ာတြက္ခ်က္၍ ၀ယ္ယူ သင္႔ ပါတယ္။ ေစ်းႏွဳန္းကို အဓိကထားမစဥ္းစားပဲ အရည္ေသြးကိုသာအဓိကထားစဥ္းစား ၀ယ္ယူ သံဳးစြဲသင္႔ေသာပစၥညး္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ 

Warning Tape

Warning Tape

လုပ္ငန္းခြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ အေျခ အေနမ်ား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ဧရိယာ အတြင္း မရိွ မျဖစ္ ထားရိွ ရမည္႔ အရာမွာ Warning Tape ျဖစ္ပါတယ္။ Warning Tape မ်ားကို တပ္ဆင္ထားရိွျခင္းျဖင္႔ လုပ္ငန္းခြင္ ႏွင္႔ မသက္ဆိုင္သူမ်ား အႏၱရာယ္ ရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ဧရိယာ ေနရာသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း မရိွသျဖင္႔ အႏၱရာယ္ ကင္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငနး္ခြင္ဧရိယာ မ်ားသာမက Criminal ေနရာမ်ား တြင္လည္း Warning Tape မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ ေဘးကင္း စိတ္ခ်မွုရရ္ိွေစမည္ျဖစ္ပါတယ္။

About the author