เรียนรู้การใช้งาน

5 ขั้นตอน ง่ายๆ เริ่มใช้งาน ระบบบิลค์

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าระบบบิลค์

ยินดีต้อนรับสู่สังคมคุณภาพของธุรกิจก่อสร้างค่ะ! เริ่มใช้ระบบกันเลยด้วยการ เข้าระบบ หากยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครฟรี ที่นี่

1. ไปที่ www.builk.com และที่มุมบนด้านขวา คลิก
2. กรอกอีเมลล์ที่ใช้สมัครสมาชิกบิลค์ และ รหัสผ่าน
3. คลิก เข้าสู่ระบบ

หลังเข้าระบบทุกครั้ง จะมาที่หน้า My Builk โดยมีรายละเอียดการใช้งานคือ

สัญลักษณ์ มีไว้สำหรับ
  ที่มุมบนซ้ายไว้ เปลี่ยนเมนู ไปยัง Application อื่น ได้แก่ Cost Control, Company Profile, Connect, List Manager, Site Walk, Builk for Supplier
   ที่มุมบนขวา แสดงชื่อและธุรกิจของคุณ คลิกแล้วไปเมนู ตั้งค่าเปลี่ยนไปธุรกิจอื่น (เมื่อมีข้อมูลหลายธุรกิจ) รวมถึงดูตัวอย่างข้อมูลใน บริษัทตัวอย่าง
  “เพื่อน” คล้ายๆหน้า Feed ใน Facebook แสดงโพสของสมาชิกทุกคน ส่วน “ในกิจการ” แสดงความเคลื่อนไหวในกิจการว่าใครทำอะไรบ้าง เช่น สร้างใบสั่งซื้อ อนุมัติใบสั่งซื้อ
  โพสข้อความ ถึงเพื่อนๆสมาชิกบิลค์

ขั้นตอนที่ 2 : สร้างกิจการและใส่ข้อมูลธุรกิจ

ถึงจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วหรือไม่ ก็สามารถใส่ข้อมูลธุรกิจของคุณได้ ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ข้อมูลสำหรับใช้ในเอกสารระบบควบคุมต้นทุน BUILK Cost Control และ แสดงใน BUILK Company Profile เว็บไซต์ที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจและทำการตลาดออนไลน์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยข้อมูลก็ได้

1.หากสมัครสมาชิกใหม่ คุณจะมาที่หน้ากรอกข้อมูลธุรกิจอัตโนมัติ

2.กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน

3.อัพโหลด ภาพโลโก้เป็นไฟล์ JPEG (ไม่มีให้เว้นว่างไว้ หรือมาใส่ทีหลัง) แล้วคลิกที่

Untitled

4.ตั้งชื่อเว็บไซต์ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ

Untitled

แล้วคลิก ถัดไป

5. ระบบจะพาไปที่หน้า ใส่ข้อมูลผลงานก่อสร้าง จะเลือกกลับมาเพิ่มทีหลังได้ โดยคลิก ข้ามขั้นตอนนี้ ที่มุมล่างขวา

เท่านี้ คุณก็ได้เว็บไซต์สำหรับแสดงผลงานก่อสร้างออนไลน์ (เลือกไม่แสดงได้) และ ได้ข้อมูลที่จะอยู่ในเอกสารต่างๆใน BUILK Cost Control

Untitled

ขั้นตอนที่ 3 : เริ่มควบคุมต้นทุน

หลังจากสมัครสมาชิกและใส่ข้อมูลธุรกิจของคุณแล้ว คราวนี้ได้เวลาเริ่มใช้ BUILK Cost Control ค่ะ เราจะแยกงวดงาน-ต้นทุนเป็นรายโครงการ ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้เพิ่มข้อมูลโครงการก่อสร้าง และ งบประมาณต้นทุน เตรียมไว้สำหรับควบคุมต้นทุนตลอดโครงการ

1. คลิก  Untitled  เมนูที่มุมบนซ้าย แล้วคลิก Cost Control

2. คุณจะมาอยู่ที่หน้า  Untitled  ให้ไปที่กล่อง จัดการโครงการ แล้วเลือก +สร้างโครงการใหม่

3. ที่หน้า สร้างโครงการ จะมีกล่องให้กรอกข้อมูล 3 ขั้นตอน คือ ข้อมูลโครงการ ต้นทุน และ รายรับโครงการ

Untitled

4. ที่ (1) ข้อมูลโครงการ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก  Untitled  ที่มุมล่างซ้าย

5. ที่ (2) แผนต้นทุนโครงการ เมื่อกรอกข้อมูลต้นทุน 5 ประเภท เรียบร้อยแล้วให้คลิก  Untitled  ที่มุมล่างซ้าย หรือ  Untitled  แล้วกลับมาบันทึกทีหลัง

6. ที่ (3) แผนรายรับโครงการ ให้ใส่ข้อมูลงวดงานตามสัญญา หรือจะกลับมาบันทึกทีหลังก็ได้ จากนั้นคลิก  Untitled

เท่านี้ คุณก็ได้โครงการใหม่ในระบบ มีข้อมูลโครงการและแผนต้นทุน-รายรับ สำหรับใช้ออนไลน์ตลอดโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 : บันทึกค่าวัสดุ/แรงงาน ฯลฯ ในใบสั่งซื้อ

หลังจากมีข้อมูลโครงการ และ แผนต้นทุน-รายรับ ในระบบแล้ว เมื่อจะจ่ายเงิน บันทึกต้นทุน และค่าใช้จ่ายใช้ในระหว่างก่อสร้าง เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรง หรือ **อะไรก็ตามที่เป็นการใช้เงินให้บันทึกที่ใบสั่งซื้อ** ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้สร้างใบสั่งซื้อ – จัดสรรต้นทุน – อนุมัติใบสั่งซื้อ เพื่อบันทึกต้นทุนจริง

  1. คลิก  Untitled  เมนูที่มุมบนซ้าย แล้วคลิก Cost Control
  2. คุณจะมาอยู่ที่หน้า Untitled ให้ไปที่กล่อง จัดการโครงการ แล้วเลือก +สร้างใบสั่งซื้อ (PO)
  3. ที่หน้า Untitled  มีช่องให้กรอกข้อมูล อาจจะใส่ข้อมูลแค่ช่องที่มี * ก็ได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิก  2
  4. คุณจะมาอยู่ที่หน้า  2  ตอนนี้คุณสร้างใบสั่งซื้อเสร็จแล้ว แต่ยังเหลืออีก 2 ขั้นตอนเพื่อบันทึกต้นทุนคือ จัดสรรต้นทุน และ อนุมัติใบสั่งซื้อ ซึ่งจะทำขั้นตอนไหนก่อนแล้วแต่ความเหมาะสม
  5. ที่ด้านล่างหน้าแก้ไขใบสั่งซื้อ มีแถบ  2  ให้คลิกเพื่อไปที่หน้า  2  เมื่อจัดสรรครบ 100% ให้คลิก  Untitled
  6. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิก  2  ที่มุมขวาล่างของหน้าแก้ไขใบสั่งซื้อ

เมื่อทำครบ 3 ขั้นตอน คือ สร้าง – จัดสรร – อนุมัติ ข้อมูลต้นทุนโครงการก่อสร้างของคุณ จะถูกเก็บไว้ในระบบ ให้คุณควบคุมต้นทุนออนไลน์ ที่ไหนก็ได้ ตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 5 : ดูผลดำเนินการผ่านรายงาน

หลังจากบันทึกต้นทุนโดย สร้างใบสั่งซื้อ – จัดสรรต้นทุน – อนุมัติใบสั่งซื้อ แล้ว คุณสามารถดูผลสรุปการใช้เงินในโครงการผ่าน รายงานที่ระบบสรุปให้โดยอัตโนมัติ ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ใช้รายงานต่างๆในระบบ BUILK Cost Control

  1. คลิก  Untitled  เมนูที่มุมบนซ้าย แล้วคลิก Cost Control
  2. คุณจะมาอยู่ที่หน้า Untitled ให้ไปที่กล่องรายงานด้านขวา ประกอบด้วย รายงานเบื้องต้น 6 รายงาน คือ รายงานสรุปการดำเนินงาน , รายงานสรุปข้อมูลโครงการ , รายงานต้นทุนโครงการ , รายงานรายรับโครงการ , รายงานจัดซื้อแยกตามผู้ขาย , รายงานจัดซื้อแยกตามโครงการ  และ รายงานพิเศษ 3 รายงานเมื่อสร้างใบสั่งซื้อได้ตามจำนวนที่กำหนด คือ รายงานจัดสรรแยกตามโครงการ , รายละเอียดต้นทุนโครงการ , รายงานตรวจนับปริมาณ ให้คลิกที่ชื่อรายงาน

รายงานทั้ง 9 ชนิดนี้คำนวนและอัพเดทอัตโนมัติทันที เมื่อเพิ่มข้อมูลในใบสั่งซื้อ แต่จะรวมข้อมลจากใบสั่งซื้อที่ จัดสรรต้นทุน และ อนุมัติแล้ว เท่านั้น