Day

May 22, 2019

ခိုင္ခံ့တဲ့ ၾကမ္းခင္းေတြရဖို႕ စနစ္တက်ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္း

အိမ္တစ္လုးံေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အိမ္ရွင္ နဲ႕ ကန္ထရိုက္တာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လုပ္အားခသက္သာျပီး...
Continue Reading