ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြကို လြယ္လင့္တကူ၀ယ္ယူနိုင္မယ့္ YELLO SMART PURCHASE

IT ေခတ္ၾကီးထဲမွာ ပစၥည္းတစ္ခုကို လြယ္လင့္တကူ၀ယ္ယူေနအခ်ိန္ Construction Material ေတြကိုလည္း Online ေပၚကေန၀ယ္ယူရရွိနိုင္မယ့္ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႔တစ္ခုတည္းေသာ Online market  တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနတဲ့ Yello Myanmar ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Yello Smart Purchase ကဘယ္လို၀န္ေဆာင္မွဳေတြ ေပးေနလဲ ?

-လူၾကီးမင္းတို႔္ုလိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ရရွိနိုင္ျခင္း။

– ေဈးနွုန္းမွန္ကန္ျပီး Quality ျပည့္မွီတ့ဲ Product ကိုသာေရာင္းခ်ေ ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္ ။

– ပစၥည္းရဲ႕ Quality  ကိုလည္း Yello Myanmar က အျပည့္အ၀အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္း။

-လူၾကီးမင္းတို႔လိုအပ္တဲ့ Product ကို ဖုန္းဆက္လိုက္ရုံနဲ႔ Site အ ေရာက္ပို႔ ေဆာင္ေပးျခင္း ။

-လူၾကီးမင္းတို႔ရဲ႔အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း။

-စိတ္ေက်နပ္မွဳအျပည့္အ၀ ေပးျခင္း (မွာယူျပီးသူတိုင္းအသိပါ ၊ ၀န္ေဆာင္မွဳအျပည့္အ၀ေပးတာေၾကာင့္  တစ္ခါမွာယူျပီးတဲ့ Customer ေတြထပ္ခါထပ္ခါမွာယူတဲ့ Yello Myanmar )

-Customer ဘက္ကလိုအပ္တဲ့ Specification ကုိလည္းအခ်ိန္တိုအတြင္း Customer ဆီအေရာက္ပို႔ေပးနိုင္ျခင္း ။

-Deliver , Labour ေတြကိုလည္း Online ကေန Charges အသက္သာဆုုးံနဲ႔ ရရွိနိုင္ပါတယ္ ။…….စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရွိနုိုင္ပါတယ္ ။

 

Myanmar Yello Smart Purchase ကေတာ့ mm.builk.com  ကုိအသုးံျပဳလ်ွက္ရွိတဲ့ ကန္ထရို္က္တာမ်ားကို သက္သာေသာေဈးနွဳန္းမ်ားနဲ႔ေရာင္းခ် ေပးတဲ့ Online Market တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ Builk Myanmar ကိုအေရွ႔ေတာင္အာရွအနွံ႔ေရာင္းခ်ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး Online Market တစ္ခုျဖစ္ျပီး ောဆက္လုပ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားနွင့္  တင္သြင္းသူမ်ားကိုတိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ Online Market ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအ ေနနဲ႔သက္သာေသာေဈးနွဳန္းနဲ႔ ရရွိနိုင္ပါတယ္ ။

Online Market ကေနေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းေတြ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ Quality မျပည့္မွာ Price မမွန္မွာစိုးရိ္မ္စရာမလိုပါဘူး ။ Quality ပိုင္းမွာ စိတ္ခ်ရျပီး ၊ ေဈးနွဳန္းပိုင္းမွာလည္းအသက္သာဆုးံျဖစ္တဲ့ Best Price နဲ႔ ရရွိမွာျဖစ္ျပီး …အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ Online Market တစ္ခုလည္းျဖစ္သလို ……………………………mm.builk.com ကလည္းေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုင္တာ မ်ားအ ေနနဲ႔ ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မွဳကိုထိေရာက္မွဳရွိေစရန္ ကူညီေပးတဲ့ website ျဖစ္သလို Yello ကလည္း ကန္ထရုိက္တာမ်ားကိုအသက္သာဆုးံေသာ ေဈးနွဳန္းနဲ႔ ရရွိေစမွာပါ ။

ေငြ ေပးေခ်မွဳစနစ္ ကေရာ ….?

ေငြေပးေခ်မွဳ စနစ္ကေတာ့ Bank ကျဖစ္ေစ ၊ ဆိုဒ္ထဲကေန ေငြရွင္းဖို႔အဆင္ မေျပရင္ ဆိုဒ္အ ေရာက္ေငြလာသိမ္းေပးျခင္း ၊ POS စက္မ်ားနွင့္ Side အေရာက္ေငြေပးေခ်မွဳျခင္း  စသည့္ ျဖင့္ Customer ေတြကိုအဆင္ေျပ ေအာင္၀င္ေဆာင္မွဳေပးေနပါတယ္ ။

Yello Myanmar ကိုအသုးံျပဳျပီးေနာက္ထပ္ရရွိနိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး…..

Yello Myanmar ကေန၀ယ္ယူအားေပးတဲ့ Customer ေတြအေနနဲ႔ Builk Myanmar ရဲ႔ ေငြ ေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မွဳစနစ္ကိုအသုးံျပဳ ေနတဲ့ Pro Network ေတြကို CB Bank နဲ႔ပူးေပါင္းျပီး Yello Myanmar ကေန၀ယ္ယူအားေပးဖို႔ရန္အတြက္ Credit Card ကို လည္း၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနပါေသးတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေရာင္းခ်ေနတဲ့ E-commerce အခြင့္အေရးကို Yello နဲ႔ လက္တြဲျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြကိုလြယ္လင့္မကူရွာေဖြလိုက္ပါ ။

 

 

 

About the author