Category

Construction United

အုတ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

အုတ္ျပဳလုပ္နည္း ၊ အုတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားေရြးခ်ယ္နည္း နွင့္အုတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား အုတ္ကို...
Continue Reading

Construction Safety Equipment

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လုပ္သား မ်ား...
Continue Reading

မိုးရာသီမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႕ ဘယ္လိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သလဲ ?

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ ေတာ့ မယ္ ဆိုရင္ စီမံကိန္းအတြက္...
Continue Reading

ကြန္ကရစ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုးံ ကြန္ကရစ္ဆိုတာ ကမၻာေပၚက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ မရွိမျဖစ္...
Continue Reading

ခိုင္ခံ့တဲ့ ၾကမ္းခင္းေတြရဖို႕ စနစ္တက်ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္း

အိမ္တစ္လုးံေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အိမ္ရွင္ နဲ႕ ကန္ထရိုက္တာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လုပ္အားခသက္သာျပီး...
Continue Reading

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာေ၀ါဟာရမ်ား

Stake တိုင္ငုတ္ခၽြန္။ ပႏၷက္တိုင္ ။ Foundation...
Continue Reading

႔Yello Myanmar , ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူနိုင္မယ့္ Online Market

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြကို E-commerce ပလက္ေဖာင္းအေနနဲ႔ ျမန္မာနုိုင္ငံမွ တစ္ခုတညး္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြေရာင္းခ်ေပးေနျပီး...
Continue Reading

သံခ်ည္သံေကြး အတိုင္းအတာနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း သံခ်ည္သံေကြးေတြကလည္းအေရးပါပါတယ္ ။ သ့ခ်ည္သံေကြးျပဳလုပ္ရာမွာလည္း အတိုင္းအတာေတြနဲ႔...
Continue Reading

Contractor ေတြကိုအေထာက္အကူျပဳနိုင္မယ့္ Builk Myanmar

It ပိုင္း (သို႔မဟုတ္) Digital ပိုင္းေတြ...
Continue Reading
1 2 3